Soolise palgalõhe vähenemine algab julgusest küsida

Huumoriga Eesti rahvuskalaks tituleeritud palgalõhe väga naljakas tegelikult ei olegi. Kuigi statistikaameti analüüsid näitavad, et sooline palgalõhe on kolmandat aastat vähenenud, olles 2016. aasta oktoobris 20,9%, siis selle veidigi optimistliku langustrendi rebib tagasi maapeale Eurostat, mille kohaselt on palgalõhe oluliselt suurem – 26,9% (2017). Eurostati riikide võrdluses oleme selle näitajaga Euroopas esimesel kohal.

Avasime hiljuti anonüümse talendipanga talentest.ee, mis aitab Eesti ettevõtetel leida andekaid spetsialiste ja juhte. Analüüsides esimest 500 töötavat spetsialisti ja juhti, kes on Talentestiga liitudes määranud oma motiveeriva brutopalga ehk palgaootuse, näeme, et ootused palgale erinevad naiste ja meeste osas 27,4% võrra. Kuigi keskmine motiveeriv brutopalk nimetatud positsioonidega töötajatel oli 1993 eurot, oli naiste keskmine 1819 eurot ja meestel 2317 eurot.

Loe edasi: Soolise palgalõhe vähenemine algab julgusest küsida

Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

On teada fakt, et pühendunud ja organisatsiooni arengusse panustav töötaja aitab tõsta organisatsiooni väärtust. Sellisel töötajal on valmisolek  panustada nii enda aega kui ka oskusi rohkem, kui temalt nõutakse. Lisaks sellele on talle omane suurem lojaalsus.

Töötaja pühendumus on otseselt seotud sellega, kuidas ta mõistab ja samal ajal ka samastab ennast tööandja eesmärkide ja väärtustega. Sellest loogikast tulenevalt saab töötaja pühendumust hinnata, kui uurida tema lojaalsust, väärtuste sarnasust organisatsiooniga ning uhkust organisatsioonis töötamise üle.

John Sutherland analüüsis oma teadustöös “Who commits? Who engages” (2018) 14 000 töötaja arvamusi ja jõudis vägagi põnevate järeldusteni. Näiteks väidab uurimustöö, et 25% töötajatest tunneb oma tööandja suhtes vähest lojaalsust ja 74% töötajatest tunnevad, et nende väärtused ühtivad tööandja omaga. Mõnevõrra üllatuslik on ehk järeldus, et ligi 80% töötajatest tunneb oma tööandja üle uhkust.

Loe edasi: Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

Kas muusika kuulamine aitab produktiivust tõsta?

Muusika kuulamisest töökeskkonnas räägitakse palju. Seejuures jõutakse tihti küsimuseni, kas see siis ikkagi tõstab või langetab produktiivsust. Otsustasime asja lähemalt uurida.

Selgub, et päris ühest vastust sellele küsimusele ei ole. Muusika kuulamise efekt sõltub olukorrast, tööülesandest ja lisaks ka inimese iseloomust. Kui kontor on lärmakas, võib muusika aidata vaigistada müra ja lihtsustada keskendumist. Samas on muusika kuulamine ajule lisategevus ja võib seetõttu raskendada ülesande sooritamist ning pärssida tegutsemise kiirust.

Loe edasi: Kas muusika kuulamine aitab produktiivust tõsta?

Üldlevinud väljendid tööl, mille kasutamise peaksid koheselt lõpetama

Sõnakasutus, eneseväljendamine ja kõnemaneer töökohas loovad Sinust pildi töökaaslastele, klientidele, äripartneritele ja juhuslikele vestluskaaslastele. Eneseväljendusele peaksime pöörama sama palju tähelepanu kui välimusele (kui mitte rohkem).

Mõned üldlevinud väljendid, mida igapäevaselt kasutatakse, võivad Sinu mainet teiste silmis langetada ja kleepida Sulle külge silte, mida Sa väärt ei ole. Kui märkad ennast mõnda järgmistest väljenditest kasutamas, siis pööra oma sõnakasutusele rohkem tähelepanu, sest Sinu kõnemaneer võib jätta Sind ilma olulistest arenguvõimalustest.

Loe edasi: Üldlevinud väljendid tööl, mille kasutamise peaksid koheselt lõpetama

Kas oled tööintervjuuks valmis?

Tööintervjuule pääsemine on märk Sinu teoreetilisest sobivusest töökohale. Intervjuu käigus testitakse peamiselt Sinu sobivust isiksuse, kohanemisvõime ja oskuste tasandil. Juba hetkest, kui Sa sisened tööandja ruumidesse, algab Sinu hindamine ja analüüsimine. Tavaliselt on intervjueerimise esimeses pooles selge, kas Sa oled õige inimene ametikohta täitma või mitte.

Testi, kas oskaksid vastata küsimustele, mis Sind ootamatult tööintervjuul tabada võivad:

Loe edasi: Kas oled tööintervjuuks valmis?

7 praktilist nõuannet aja kokkuhoiuks

Tööaja produktiivsus sõltub teadlikkusest ja oskusest oma aega planeerida. Väikesed muudatused käitumises aitavad Sul jõuda lühema ajaga parema tulemuseni. Kõige olulisem on võtta aega puhkuseks just neil kõige kiirematel perioodidel, sest ülesannete alla mattudes hägustuvad eesmärgid ja kaob töörõõm.

Siin on seitse olulist mõtet, mis aitavad Sul efektiivsemalt oma tööaega ära kasutada:

Loe edasi: 7 praktilist nõuannet aja kokkuhoiuks

Stress on normaalsus?

Väljend “stress” on muutunud juba niivõrd laialdaselt kasutatavaks, et inimesed on tüdinenud sellel teemal rääkimisest. Paljude jaoks on stressiga toimetulek igapäevane normaalsus, millega püütakse harjuda.

Siinkohal on hea meelde tuletada stressi algset olemust. Eesti õigekeelsussõnaraamatu järgi on stress organismi pingeseisund kaitsereaktsioonina negatiivsete mõjurite vastu. Samas peavad Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri andmetel ligikaudu pooled Euroopa töötajatest stressi töökohas tavaliseks. Selle järgi võiks justkui järeldada, et inimesed peavad negatiivset keskkonda oma igapäevaelus normaalsuseks.

Loe edasi: Stress on normaalsus?

Kes on töötajate arvates hea juht?

Juhil ja töötajatel on tihti erinev arusaam, milline on hea juht. Siin on nimekiri punktidest, mis on koostatud lähtuvad töötaja vaatepunktist.

Hea juht on:

  • Ühiselt kasutatav omand 

Juht peaks olema kättesaadav kõikidele inimestele kogu aeg, ta peaks oskama kuulata ja leidma alati aega. Töötajad tahavad juhiga vabalt suhelda ja eeldavad, et juht peaks suurema osa oma ajast kulutama inimeste teenimisele. Avalikes seisukohtades peaks juht väljendama töötajate huve ning seisma nende heaolu eest.

Loe edasi: Kes on töötajate arvates hea juht?

See, kui Sa oled oma töös hea, ei tähenda veel, et Sa peaksid seda tegema

Millal Sa viimati võtsid aega, et mõelda, kui palju oled Sa tegelikult väärt ja kui palju on väärt Sinu aeg?

Eestlased on töökas rahvas ja paljud meist teevad oma tööd hästi, meid kiidetakse, tõstetakse esile ja isegi edutatakse. Aga see, et Sa oskad midagi väga hästi teha, ei tähenda, et Sa peaksid seda ilmtingimata tegema.

Loe edasi: See, kui Sa oled oma töös hea, ei tähenda veel, et Sa peaksid seda tegema