Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

On teada fakt, et pühendunud ja organisatsiooni arengusse panustav töötaja aitab tõsta organisatsiooni väärtust. Sellisel töötajal on valmisolek  panustada nii enda aega kui ka oskusi rohkem, kui temalt nõutakse. Lisaks sellele on talle omane suurem lojaalsus.

Töötaja pühendumus on otseselt seotud sellega, kuidas ta mõistab ja samal ajal ka samastab ennast tööandja eesmärkide ja väärtustega. Sellest loogikast tulenevalt saab töötaja pühendumust hinnata, kui uurida tema lojaalsust, väärtuste sarnasust organisatsiooniga ning uhkust organisatsioonis töötamise üle.

John Sutherland analüüsis oma teadustöös “Who commits? Who engages” (2018) 14 000 töötaja arvamusi ja jõudis vägagi põnevate järeldusteni. Näiteks väidab uurimustöö, et 25% töötajatest tunneb oma tööandja suhtes vähest lojaalsust ja 74% töötajatest tunnevad, et nende väärtused ühtivad tööandja omaga. Mõnevõrra üllatuslik on ehk järeldus, et ligi 80% töötajatest tunneb oma tööandja üle uhkust.

Loe edasi: Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

Kes on töötajate arvates hea juht?

Juhil ja töötajatel on tihti erinev arusaam, milline on hea juht. Siin on nimekiri punktidest, mis on koostatud lähtuvad töötaja vaatepunktist.

Hea juht on:

  • Ühiselt kasutatav omand 

Juht peaks olema kättesaadav kõikidele inimestele kogu aeg, ta peaks oskama kuulata ja leidma alati aega. Töötajad tahavad juhiga vabalt suhelda ja eeldavad, et juht peaks suurema osa oma ajast kulutama inimeste teenimisele. Avalikes seisukohtades peaks juht väljendama töötajate huve ning seisma nende heaolu eest.

Loe edasi: Kes on töötajate arvates hea juht?