Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

On teada fakt, et pühendunud ja organisatsiooni arengusse panustav töötaja aitab tõsta organisatsiooni väärtust. Sellisel töötajal on valmisolek  panustada nii enda aega kui ka oskusi rohkem, kui temalt nõutakse. Lisaks sellele on talle omane suurem lojaalsus.

Töötaja pühendumus on otseselt seotud sellega, kuidas ta mõistab ja samal ajal ka samastab ennast tööandja eesmärkide ja väärtustega. Sellest loogikast tulenevalt saab töötaja pühendumust hinnata, kui uurida tema lojaalsust, väärtuste sarnasust organisatsiooniga ning uhkust organisatsioonis töötamise üle.

John Sutherland analüüsis oma teadustöös “Who commits? Who engages” (2018) 14 000 töötaja arvamusi ja jõudis vägagi põnevate järeldusteni. Näiteks väidab uurimustöö, et 25% töötajatest tunneb oma tööandja suhtes vähest lojaalsust ja 74% töötajatest tunnevad, et nende väärtused ühtivad tööandja omaga. Mõnevõrra üllatuslik on ehk järeldus, et ligi 80% töötajatest tunneb oma tööandja üle uhkust.

Loe edasi: Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

Kas muusika kuulamine aitab produktiivust tõsta?

Muusika kuulamisest töökeskkonnas räägitakse palju. Seejuures jõutakse tihti küsimuseni, kas see siis ikkagi tõstab või langetab produktiivsust. Otsustasime asja lähemalt uurida.

Selgub, et päris ühest vastust sellele küsimusele ei ole. Muusika kuulamise efekt sõltub olukorrast, tööülesandest ja lisaks ka inimese iseloomust. Kui kontor on lärmakas, võib muusika aidata vaigistada müra ja lihtsustada keskendumist. Samas on muusika kuulamine ajule lisategevus ja võib seetõttu raskendada ülesande sooritamist ning pärssida tegutsemise kiirust.

Loe edasi: Kas muusika kuulamine aitab produktiivust tõsta?