Kas töönarkomaan või kirglik töötaja?

Töönarkomaaniks sildistamine on laialt levinud ja nii mõnigi kord võetakse seda ekslikult komplimendina, tajumata töönarkomaaniat negatiivse sõltuvusena, millel on ulatuslikud tagajärjed töötajale ja teda ümbritsevatele.

Töönarkomaanid on töötajad, kes töötavad liiga palju, ei suuda end tööst eraldada või välja lülitada. Neile on omane vähene töörõõm ja nad tunnevad sundi töötada üle neile seatud ootuste. Töönarkomaaniaga seostatakse tervise, õnnetaseme, lähisuhete ja sotsiaalsete oskuste halvenemist. Töönarkomaanid seavad endale ise kõrgeid nõudmisi ja ootavad sageli sarnast pühendumist tööle ka kolleegidelt, mis pingestab töökeskkonda ja omavahelist läbisaamist.

Loe edasi: Kas töönarkomaan või kirglik töötaja?

Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

On teada fakt, et pühendunud ja organisatsiooni arengusse panustav töötaja aitab tõsta organisatsiooni väärtust. Sellisel töötajal on valmisolek  panustada nii enda aega kui ka oskusi rohkem, kui temalt nõutakse. Lisaks sellele on talle omane suurem lojaalsus.

Töötaja pühendumus on otseselt seotud sellega, kuidas ta mõistab ja samal ajal ka samastab ennast tööandja eesmärkide ja väärtustega. Sellest loogikast tulenevalt saab töötaja pühendumust hinnata, kui uurida tema lojaalsust, väärtuste sarnasust organisatsiooniga ning uhkust organisatsioonis töötamise üle.

John Sutherland analüüsis oma teadustöös “Who commits? Who engages” (2018) 14 000 töötaja arvamusi ja jõudis vägagi põnevate järeldusteni. Näiteks väidab uurimustöö, et 25% töötajatest tunneb oma tööandja suhtes vähest lojaalsust ja 74% töötajatest tunnevad, et nende väärtused ühtivad tööandja omaga. Mõnevõrra üllatuslik on ehk järeldus, et ligi 80% töötajatest tunneb oma tööandja üle uhkust.

Loe edasi: Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav