Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

On teada fakt, et pühendunud ja organisatsiooni arengusse panustav töötaja aitab tõsta organisatsiooni väärtust. Sellisel töötajal on valmisolek  panustada nii enda aega kui ka oskusi rohkem, kui temalt nõutakse. Lisaks sellele on talle omane suurem lojaalsus.

Töötaja pühendumus on otseselt seotud sellega, kuidas ta mõistab ja samal ajal ka samastab ennast tööandja eesmärkide ja väärtustega. Sellest loogikast tulenevalt saab töötaja pühendumust hinnata, kui uurida tema lojaalsust, väärtuste sarnasust organisatsiooniga ning uhkust organisatsioonis töötamise üle.

John Sutherland analüüsis oma teadustöös “Who commits? Who engages” (2018) 14 000 töötaja arvamusi ja jõudis vägagi põnevate järeldusteni. Näiteks väidab uurimustöö, et 25% töötajatest tunneb oma tööandja suhtes vähest lojaalsust ja 74% töötajatest tunnevad, et nende väärtused ühtivad tööandja omaga. Mõnevõrra üllatuslik on ehk järeldus, et ligi 80% töötajatest tunneb oma tööandja üle uhkust.

Loe edasi: Lojaalne ja vabast tahtest pingutav töötaja ei ole iseenesestmõistetav

Stress on normaalsus?

Väljend “stress” on muutunud juba niivõrd laialdaselt kasutatavaks, et inimesed on tüdinenud sellel teemal rääkimisest. Paljude jaoks on stressiga toimetulek igapäevane normaalsus, millega püütakse harjuda.

Siinkohal on hea meelde tuletada stressi algset olemust. Eesti õigekeelsussõnaraamatu järgi on stress organismi pingeseisund kaitsereaktsioonina negatiivsete mõjurite vastu. Samas peavad Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri andmetel ligikaudu pooled Euroopa töötajatest stressi töökohas tavaliseks. Selle järgi võiks justkui järeldada, et inimesed peavad negatiivset keskkonda oma igapäevaelus normaalsuseks.

Loe edasi: Stress on normaalsus?