Soolise palgalõhe vähenemine algab julgusest küsida

Huumoriga Eesti rahvuskalaks tituleeritud palgalõhe väga naljakas tegelikult ei olegi. Kuigi statistikaameti analüüsid näitavad, et sooline palgalõhe on kolmandat aastat vähenenud, olles 2016. aasta oktoobris 20,9%, siis selle veidigi optimistliku langustrendi rebib tagasi maapeale Eurostat, mille kohaselt on palgalõhe oluliselt suurem – 26,9% (2017). Eurostati riikide võrdluses oleme selle näitajaga Euroopas esimesel kohal.

Avasime hiljuti anonüümse talendipanga talentest.ee, mis aitab Eesti ettevõtetel leida andekaid spetsialiste ja juhte. Analüüsides esimest 500 töötavat spetsialisti ja juhti, kes on Talentestiga liitudes määranud oma motiveeriva brutopalga ehk palgaootuse, näeme, et ootused palgale erinevad naiste ja meeste osas 27,4% võrra. Kuigi keskmine motiveeriv brutopalk nimetatud positsioonidega töötajatel oli 1993 eurot, oli naiste keskmine 1819 eurot ja meestel 2317 eurot.

Loe edasi: Soolise palgalõhe vähenemine algab julgusest küsida