Kes on töötajate arvates hea juht?

Juhil ja töötajatel on tihti erinev arusaam, milline on hea juht. Siin on nimekiri punktidest, mis on koostatud lähtuvad töötaja vaatepunktist.

Hea juht on:

 • Ühiselt kasutatav omand 

Juht peaks olema kättesaadav kõikidele inimestele kogu aeg, ta peaks oskama kuulata ja leidma alati aega. Töötajad tahavad juhiga vabalt suhelda ja eeldavad, et juht peaks suurema osa oma ajast kulutama inimeste teenimisele. Avalikes seisukohtades peaks juht väljendama töötajate huve ning seisma nende heaolu eest.

 • Stabiilne isik

Juht ei tohiks olla välistest sündmustest või oludest mõjutatud, ta peaks olema emotsionaalselt ja psühholoogiliselt stabiilne. Juht peaks tagama stabiilne töökeskkonna ja lahustama destruktiivsed mõtted oma töötajate peades.

 • Probleemide lahendaja

Juht peab lahendama ja ennetama probleeme, mis ettevõttes paratamatult tekivad, seda nt kommunikatsiooni parendamise, teadlikkuse tõstmise, arutelude või koosolekute kokkukutsumise kaudu.

 • Loominguline eestvedaja

Juht peab olema loominguline. Juhilt eeldatakse, et ta kasutab oma loomingulisust koosolekute produktiivsemaks muutmisel, probleemide lahendamisel ja inimestega suhtlemisel.

 • Alati informeeritud usaldusisik

Juht on alati varustatud vajaliku infoga, et hoida ära kuulujuttude või vale informatsiooni liikumist. Hea juht on kõigest alati informeeritud, oskab töötajate küsimustele vastata sh administratiivsetele küsimustele ja et ta ei varja oma valduses olevat informatsiooni.

 • Hea suhtleja

Juhilt eeldatakse, et ta saab kõikidega hästi läbi ja oskab kõikide töötajatega suhelda olenemata nende ametipositsioonist. Juht peaks muutma organisatsiooni tervikuks ja leidma ühise keele kõikide töötajatega sh abipersonaliga.

 • Hoolitseja

Juht peaks mõistma, mida inimesed tahavad ja aitama neil seda saavutada. Hea juht peaks välja näitama, et ta hoolib töötajast ja tema soovidest.

 • Järjepidev tugiisik

Juht peaks olema usaldusväärne, tal peaksid olema oma põhimõtted ja ideoloogiad, mida ta ettevõttes järjepidevalt kaitseb. Juht ei tohiks olla ettearvamatu ja kaootiline, kindlasti ei tohiks ta külvata segadust.

 • Visionäär

Hea juht peaks suutma juhtida ja arendada inimesi viisil, mis oleks soodne nii ettevõttele kui töötajatele. See hõlmab endas uute oskuste ja käitumismustrite õpetamist ning töötajate tuleviku suunamist. Juht peaks suutma edasi kanda ettevõtte visiooni, mille nimel töötajad tahavad tegutseda, ta peaks oma mõtete ja olemusega töötajaid inspireerima.

 • Aus isiksus

Juhi tegevus peaks olema läbipaistev ja ta peaks olema enda ning teiste suhtes aus. Juht peaks käituma viisil, mis peegeldab avatust ja usaldusväärsust.

 • Vastutuse võtja

Juht oskab alati põhjendada oma tegevusi ja võtab vastutuse nii positiivsete kui negatiivsete tegude eest. Heal juhil on väljakujunenud süsteemne ja objektiivne hindamisviis oma töötajate ja nende töö suhtes, mis on kõikidele töötajatele arusaadav ja mõistetav.

 • Isetu inimene

Juht on tugevat pühendumist näitav inimene, kes teenib teisi. Juht ei kasuta oma positsiooni ära ja ei tegutse enda isiklike huve silmas pidades.


Artikkel tugineb International Journal of Educational Administration and Policy Studies 2017. aasta artiklile “Personal reflections of comfort and upset moments in leadership journey“.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.